Eksa – system dla szkół językowych

Główne cechy programu Eksa Szkoła Językowa

softwareGromadzenie danych
Program gromadzi i przetwarza dane nie tylko o słuchaczach, ale także o ich wpłatach i wypłatach, o lektorach, salach, podręcznikach, egzaminach, grupach oraz zajęciach. Przypisywanie słuchaczy do grup oraz tworzenie planu zajęć nie stanowi większego problemu nawet dla użytkownika niewprawnego w obsłudze komputera.

Synteza i analiza danych
Gromadzone w programie dane mogą być wykorzystane do tworzenia różnorakich zestawień. Dzięki opcji eksportu danych można dane poddać obróbce w innych programach (arkuszach kalkulacyjnych, edytorach tekstu, prezentacjach itp.).

Raporty
Program umożliwia tworzenie i drukowanie szeregu raportów, m.in. list słuchaczy, lektorów, sal, podręczników, grup wraz z ich słuchaczami, list wpłat z danego dnia czy miesięcznych zestawień wpłat za kursy.

Bezpieczeństwo
Dostęp do programu posiadają tylko uprawnieni przez administratora użytkownicy. Administrator (najczęściej główny informatyk lub szef firmy) może zdefiniować dowolną ilość użytkowników programu. Każdy użytkownik posiada swój identyfikator oraz hasło.

Przyjazny interfejs użytkownika
Program posiada interfejs użytkownika zgodny ze standardami obowiązującymi w systemie MS Windows. Dzięki temu użytkownicy posiadający umiejętności w zakresie posługiwania się popularnymi programami w systemie Windows bez trudu poradzą sobie z obsługą programu Eksa Szkoła Językowa.

Odporność na awarie
Program dysponuje mechanizmem wykrywającym awarie. Jeśli program nie został zakończony w prawidłowy sposób (np. wystąpił chwilowy brak prądu), po ponownym uruchomieniu programu zostanie przeprowadzona kontrola i ewentualna naprawa bazy danych.

Praca w sieci
Program umożliwia pracę w praktycznie dowolnej lokalnej sieci komputerowej przy dowolnej ilości stanowisk. Pozwala to na szybszą obsługę klienta poprzez utworzenie kilku stanowisk roboczych.

Archiwizacja
Program umożliwia archiwizację danych (tworzenie kopii bezpieczeństwa) na dowolnych nośnikach obsługiwanych przez system Windows. Kopie bezpieczeństwa powinny być przechowywane w osobnym miejscu i pozwalają na odtworzenie danych całkowicie zniszczonych przez zdarzenia losowe (np. pożar).

Konfigurowalność
Eksa Szkoła Językowa posiada wiele opcji konfiguracyjnych, pozwalających przystosować program do indywidualnych wymagań użytkowników.

Rozszerzalność
Program jest stale unowocześniany, dzięki czemu możemy często proponować naszym klientom nowe wersje, spełniające ich indywidualne potrzeby. Wersje te są całkowicie zgodne z poprzednimi wersjami, dzięki czemu przejście na nowszą wersję jest szybkie i bezproblemowe.

Program podzielony jest na sekcje, gromadzące i przetwarzające dane określonego typu. Poniżej zostały omówione najważniejsze z sekcji:

Obsługa klienta oraz obsługa grupy
Sekcje te pozwalają na przeglądanie danych grup wybranego typu, wraz z danymi o ich słuchaczach, a także dodawanie słuchaczy do grupy i usuwanie słuchaczy z grupy oraz dodawanie wpłat słuchaczy.

Kartoteki
Kartoteka kursów – w kartotece tej gromadzone są następujące dane dotyczące kursów: symbol grupy, nauczany język, rodzaj i typ grupy, podręcznik, data rozpoczęcia zajęć, ilość godzin zajęć, ceny kursu (podstawowa, rabatowa, cena w systemie dwóch rat oraz trzech rat) oraz organizacja zajęć (ilość zajęć w tygodniu, dni zajęć, godziny, sale oraz lektorzy).

Kartoteka słuchaczy – kartoteka słuchaczy daje dostęp do następujących danych: Imię i nazwisko słuchacza, adres, telefony (domowy oraz kontaktowy), data i miejsce urodzenia oraz uwagi dodatkowe. Można także obejrzeć w kartotece historię słuchacza (lista grup, do których uczęszczał słuchacz).

Kartoteka lektorów – w kartotece lektorów gromadzone są następujące dane: Nazwisko, imię oraz adres lektora, telefon kontaktowy, nauczane języki oraz kwalifikacje. Dostępna jest również lista z okresami zatrudnienia lektora.

Kartoteka sal – kartoteka sal zawiera dane na temat sal, w których prowadzone są zajęcia: numer sali, liczba miejsc, lokalizacja sali (w przypadku, gdy sale znajdują się np. w różnych budynkach) oraz wyposażenie sali.

Kartoteka podręczników – kartoteka podręczników umożliwia dostęp do następujących danych: Nazwa lub symbol podręcznika, język, którego dotyczy podręcznik, opis i symbol ISBN podręcznika. Znajdują się tu także dane na temat cen podręcznika i kaset do podręcznika w rozbiciu na podręcznik główny, ćwiczenia oraz testy.

Statystyki
Sekcja ta umożliwia przeglądanie oraz wydruk zestawień statystycznych m.in. na temat dziennych wpłat słuchaczy, miesięcznych wpłat grup oraz zaległości we wpłatach słuchaczy.

Administracja
Sekcja Administracja dostępna jest tylko dla administratora programu i zawiera dane na temat użytkowników uprawnionych do korzystania z programu oraz rejestr wykonanych w programie operacji.

Zalecana konfiguracja sprzętowo-programowa
Komputer typu IBM PC lub kompatybilny, procesor o prędkości 300 MHz lub większej, 64 MB RAM, 100 MB wolnego miejsca na dysku twardym, mysz, karta graficzna SVGA, monitor kolorowy, drukarka atramentowa lub laserowa, system operacyjny MS Windows 98 lub MS Windows NT 4.0 (zalecany NT).