Modem radiowy – charakterystyka

Modem radiowy o zasięgu lokalnym do dwustronnej transmisji danych cyfrowych.
modem radiowyPodstawowe parametry modemu
-tryb pracy half dupleks
-praca w paśmie 434,026MHz lub 868.260MHz
(w zależności od wybranego typu modemu)
-interfejs RS232 z możliwością wyboru jednej z
siedmiu szybkości transmisji: 4,8kB, 9,6kB, 14,4kB, 19,2kB, 38,4kB, 57,6kB i 115,2kB
-niezależna szybkość transmisji interfejsu nadajnika i odbiornika
-rozmiar pojedynczego pakietu transmisji max. 64 bajty
-sterowanie przepływem przy pomocy sygnału DSR
-maksymalna moc nadajnika 10dBm
zasilanie sieciowe lub wersja bez transformatora

Ogólna charakterystyka
Modem radiowy przeznaczony jest do lokalnej dwustronnej transmisji danych cyfrowych. Interfejsy RS232 modemu nadawczego i odbiorczego mogą pracować z różną szybkością. Szybkość transmisji ustawia się ręcznie w trybie serwisowym i odtwarzana każdorazowo po włączeniu zasilania. Modem łączony jest z urządzeniem nadawczo-odbiorczym np. komputerem za pośrednictwem standardowego kabla z wtykami DB9.
Format transmisji RS232: 1 bit startu, 8 bitów danych 1 bit stopu. Dane pomiędzy modemami przesyłane są blokowo o maksymalnym rozmiarze pojedynczego pakietu do 64 bajtów. Po każdej transmisji następuje przerwa potrzebna modemowi odbiorczemu na przetworzenie odebranych danych i wysłanie ich do urządzenia odbiorczego.
Reasumując, do kontroli przepływu po stronie nadawczej można wykorzystać np. sygnał DSR.

Dostępne wersje modemu

  •     modem w obudowie z wewnętrzną, miniaturową anteną zintegrowaną.
  •     modem bez anteny lub z promiennikiem miedzianym o długości 1/4 fali.
  •     Otwory w płytce drukowanej umożliwiają wlutowanie gniazda typu SMA i mocowanie anteny
  •     wyposażonej we wtyk typu SMA
  •     modem bez obudowy przeznaczony do zamontowania w innym urządzeniu
  •     modem bez transformatora sieciowego przeznaczony do zasilania zewnęrznym
  •     zasilaczem AC/DC 9-12V 100mA

Zasięg
Zasięg modemów zależy od warunków zewnętrznych i zastosowanego typu anteny.
W terenie otwartym i z anteną o promienniku równym 1/4 długości fali można
uzyskać zasięg do 150-200m. Jest to zatem całkiem sporo.

Elektronika moje hobby czyli komputery i majsterkowanie dla mniej-więcej zaawansowanych.