Elektronika w domu XXI wieku

smart homeTrzy słowa są w stanie określić priorytety oraz kierunki wiodące w XXI wieku. Są to technika, elektronika oraz multimedia. Wszystkie te dyscypliny przenikają się wzajemnie, uzupełniają i w sposób jasny określają, co we współczesnej rzeczywistości rządzi naszym życiem oraz światem. Wzajemne korelacje tych dziedzin są bliskie, pokrewne i konieczne, aby nowatorskie pomysły mogły zostać wcielone w życie.

Postęp technologiczny, czyli wynalazki, urządzenia, maszyny, a przede wszystkim naukowcy i inżynierowie oraz ich pomysły składają się na technikę. Każdego dnia ludzie pracują nad sposobami, które pozwolą na rozwój cywilizacji i łatwiejsze życie społeczeństw. Elektronika, a w szczególności miniaturyzacja pozwala się cieszyć urządzeniami, które do niedawna były dostępne tylko dla nielicznych. Przykładem jest komputer – urządzenie, które kiedyś zajmowało ogromne powierzchnie, kilka pomieszczeń obecnie mieści się w ręce i nikt się temu już nie dziwi. A multimedia? Ta dziedzina również przejęła kontrolę nad życiem codziennym – jednoczesne przekazywanie fonii, dźwięku i obrazu to standard. Telefony komórkowe (nowoczesne modele, nowe funkcje i możliwości) chyba w największym stopniu potwierdzają bliskość oraz korelacje łączące wymienione dziedziny nauki.

Inteligentne domy z wbudowanymi multimediami pozwalają centralnie sterować wszystkimi urządzeniami. Inteligentne sterowanie multimediami umożliwia  sprowadzenie obsługi wszystkich urządzeń cyfrowych w domu do jednego przycisku. Można już w prosty i swobodny sposób korzystać z telewizora, radia, konsoli do gier i projektora bez podchodzenia do tych sprzętów i używania różnych pilotów (zobacz na www.grupanoster.pl).

Technika, elektronika oraz multimedia pozwalają na oszczędność kosztów i czasu, dają szerokie możliwości, jak nauka czy praca. Przykładem może być rozwój medycyny – sprzęty, roboty, narzędzia ułatwiające pracę lekarzom, większe możliwości terapeutyczne, przekazy multimedialne pozwalające na zdobywanie doświadczenia poprzez obserwację operacji wykonywanej gdzieś na drugim końcu świata. Ewolucja tych trzech dyscyplin przyczynia się do wprowadzania nowych technologii, rozwoju gospodarczego, czego konsekwencją jest nieustanny rozwój człowieka, jako istoty, która tymi wynalazkami się posługuje. Technika, elektronika i multimedia wnoszą wiele nowego, co urozmaica życia codzienne przeciętnego Kowalskiego.

Źródła: www.ibp.com.pl

Elektronika moje hobby czyli komputery i majsterkowanie dla mniej-więcej zaawansowanych.